Visueel onderzoek van een schadegeval

Visueel onderzoek is de eerste en voornaamste stap in het onderzoek naar de aard en oorzaak van het probleem.
Het laat toe de schade praktisch in te schatten en na te gaan wat er bewezen kan worden door verder diepgaand onderzoek.
 

Primaire en secundaire schade

Primaire schade

De speurtocht begint met het zoeken van de locatie waar de schade is ontstaan en welke schade voorafging aan de volgende. Zo bepaalt men bv. de scheurinitiatie en het onderscheid tussen primaire en secundaire schade. Pas wanneer men de plaats kent waar de schade is ontstaan, kan men naar de oorzaak zoeken.

Secundaire schade

De secundaire schade toont het schadeverloop. Bij een grondiger blik zal men oog hebben voor kleurschakeringen en de optredende vervorming. Bij (gerechts)-expertises blijkt het belang van een goede observatie. Onervaren onderzoekers struikelen vlug door een ‘wishful thinking’. Ervaring en handigheid met digitale fotografie is noodzakelijk om het schadebeeld goed naar voren te brengen.