Chemische analyse

Bepalen van de chemische samenstelling van een materiaal.

Een nauwkeurige chemische analyse van het materiaal kan belangrijk zijn indien er twijfel is of het juiste materiaal werd toegepast.

Chemische analyses worden via externe labo’s uitgevoerd.