Niet-Destructief onderzoek

Niet destructief onderzoek (NDO) wordt aan het Belgisch Instituut voor Lastechniek uitgevoerd in twee toepassingsdomeinen. Eerst en vooral zal bij een schadegeval het te onderzoeken object worden onderzocht met een specifieke NDO techniek om de aanwezige onvolkomenheden in het object vast te stellen. Na het NDO onderzoek kan het onderzoeks gebied naar de aard en oorzaak van de scheur beperkt worden en zal er een verdere schade-analyse volgen. Verder wordt niet destructief onderzoek ook uitgevoerd om de kwaliteit van een lasverbinding te controleren volgens de geldende kwaliteitsniveau's voor onvolkomenheden.

Schade analyse

Een belangrijke stap voorafgaand aan een schade-onderzoek is het niet destructief onderzoeken van het object. Vooraleer er een diepgaand onderzoek zal plaatsvinden naar de oorzaak van het defect, zal een gepaste NDO techniek worden toegepast om de locatie en grootteorde van het defect te identificeren.

Kwaliteitscontrole lasverbinding

Scheuren, onvolkomen doorlassing, porositeiten en andere onvolkomenheden zullen beoordeeld worden op basis van het geldende kwaliteitsniveau zoals beschreven in de betreffende norm voor aanvaardingscriteria. Bijvoorbeeld, voor visueel onderzoek worden deze aanvaardingscriteria beschreven in de norm EN ISO 5817. Indien één van de opgelijste onvolkomenheden niet voldoet aan de maximale- of minimale grenswaarden, zal dit leiden tot afkeur van de onderzochte lasverbinding.

Toepassingen

  • Schade-analyse, -expertise of -onderzoek
  • Kwaliteitsverificatie
  • Lasprocedurekwalificatie
  • Lasserkwalificatie

Expertise