Legal - Algemene Voorwaarden - Privacy policy

Deze website is eigendom van:
Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL vzw)
Technologiepark-Zwijnaarde 48
9052 Zwijnaarde
België
Tel +32 (0)9 292 14 00
E-mail: info@bil-ibs.be

BTW-nr.: BE-0406.606.875

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Raadpleeg de Algemene Voorwaarden van het BIL

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Belgisch Instituut voor Lastechniek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Belgisch Instituut voor Lastechniek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Belgisch Instituut voor Lastechniek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Belgisch Instituut voor Lastechniek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Belgisch Instituut voor Lastechniek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Belgisch Instituut voor Lastechniek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Belgisch Instituut voor Lastechniek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van het Belgisch Instituut voor Lastechniek en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op onze website https://www.bil-ibs.be, alle (commerciële) relaties tussen BIL en haar klanten, prospecten en business partners, alsook op het delen/sharen van media posts van BIL.

Belgisch Instituut voor Lastechniek wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Belgisch Instituut voor Lastechniek verzamelt, alsook over de wijze waarop zij deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Belgisch Instituut voor Lastechniek, alsook het delen/sharen van media posts van BIL impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Belgisch Instituut voor Lastechniek.

Raadpleeg de Privacy Verklaring van het BIL

Het gebruik van “cookies”

Belgisch Instituut voor Lastechniek maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://www.bil-ibs.be te verbeteren. Alle gegevens die Belgisch Instituut voor Lastechniek haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Belgisch Instituut voor Lastechniek is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Raadpleeg de Cookie Policy van het BIL