Weldingtools: LMK & Lasserkwalificatie

Voorbeeld van een gegenereerd lasser certificaat

Om de kwaliteit van een smeltlas te waarborgen vereist de norm ISO 3834 onder andere dat er een lasmethode kwalificatie (LMK) aanwezig is en dat de lassers in het bezit zijn van een geldig lassercertificaat. Aan het BIL zijn hiervoor twee weldingtools ontwikkeld die in een handomdraai deze kwaliteitsdocumenten kunnen opstellen!

Situering

Wanneer je als fabrikant van een gelaste constructie een nieuw product op de markt wil brengen zal je voor alle lasverbindingen een geldige las procedure of methode moeten kwalificeren. Deze procedure start met het opstellen van een voorlopige lasmethodebeschrijving (pWPS), door de fabrikant, waarin beschreven staat hoe een proefstuk gelast moet worden. Na het lassen van het standaard proefstuk in aanwezigheid van een keurmeester of keurinstantie, zal de kwaliteit van het proefstuk door een geacriditeerde instelling gevalideerd worden. Indien na het destructief en niet-destructief onderzoek, de kwaliteit van het gelaste proefstuk gewaarborgd wordt zal een goedkeuringsrapport van de lasmethode (PQR) worden opgesteld. Dit rapport geeft alle parameters (essentiële en niet-essentiële) met bijhorende geldigheidsgebieden weer, is voorzien van de geregistreerde lasproefgegevens en bevat de beproevingsesultaten van de uitgevoerde beproevingen. Binnen het geldigheidsgebied van de lasmethode kwalificatie (PQR) kan een lasmethodebeschrijving (WPS) worden opgesteld voor het lassen van de productie las.

Indien deze productie las door een lasser, handmatig gelast wordt, moet deze lasser in het bezit zijn van een geldig lasser certificaat. De handvaardigheid van de lasser wordt beproefd door de lasser een standaard proefstuk te laten lassen. Indien na beproeving de kwaliteit van de lasverbinding is voldaan, ontvangt de lasser een persoonsgebonden certificaat.

Algemeen schema weldingtools