Penetrant onderzoek

Penetrant onderzoek van een lasverbinding

Om zeer fijne, open oppervlakte scheuren weer te geven in het te onderzoeken materiaal of product wordt een penetrant onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de nodige gevoeligheid voor scheurdetectie wordt aan het Belgische Instituut voor Lastechniek zowel een kleur pentrant als fluorecerend penetrant toegepast.

Met het penetrant onderzoek kunnen onvolkomenheden die open zijn naar het oppervlak en inwendige fouten die in open verbinding staan met het oppervlak worden opgespoord (bijvoorbeeld scheuren, plaatselijk voorkomende porositeit, lekken).

De methode is toepasbaar voor alle metalen, keramische materialen en kunststoffen. Een voorwaarde is wel dat de te onderzoeken voorwerpen niet poreus zijn. Bij het penetrantonderzoek is het zeer belangrijk dat het te onderzoeken oppervlak zeer goed proper gemaakt wordt. Nadien wordt een penetrant vloeistof op het werkstuk aangebracht, die in de onvolkomenheden open aan het oppervlak kan indringen. Na inachtname van een bepaalde indringtijd, wordt het oppervlak gereinigd. Vervolgens wordt een zogenaamde ontwikkelaar aangebracht die de penetrantvloeistof die achtergebleven is in de onvolkomenheden via capillaire werking naar de oppervlakte zal brengen. Op deze manier worden er indicaties gevormd die afhankelijk van de toegepsast techniek goed zichtbaar worden. In het geval van een kleurcontrast penetrantonderzoek zullen de indicaties duidelijk zichtbaar zijn  door het grote contrast (rode indicaties op een witte achtergrond). In het geval van een fluorescerend penetrantonderzoek zullen de indicaties duidelijk zichtbaar zijn onder UV-licht.

De werkwijze bij het penetrantonderzoek lijkt in wezen eenvoudig. Dit betekent niet dat in de praktijk de techniek mag worden onderschat. Een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek vereist kennis en ervaring. Het handmatig uitgevoerde penetrantonderzoek is in het algemeen een methode die in vergelijking met andere methoden weinig investering vereist. Zowel voor incidenteel voorkomende inspecties als voor het onderzoek van grote werkstukken worden meestal spuitbussen gebruikt waarin de producten onder lage druk opgeslagen worden.