Spanningscorrosie

Spanningscorrosie

Met de spanningscorrosiering kan de weerstand van een materiaaltype tegen spanningscorrosie in een bepaald milieu bepaald worden.

Er bestaan meerdere spanningscorrosietesten. Bijvoorbeeld, in de test volgens norm ASTM G36, wordt het monster ondergedompeld in een kokende oplossing van 45% MgCl2. De tijd tot de eerste scheuren is een indicatie van de weerstand van het materiaal tegen spanningscorrosie.