Metaalcorrosie voor CLP-richtlijn

CLP richtlijn

Door de CLP-Richtlijn (Verordening (EG) Nr. 1272/2008) moeten producten en mengsels ook geklasseerd worden volgens de categorie “Bijtend voor metalen”. Het BIL kan u bijstaan bij het uitvoeren van de proeven om de corrosiviteit van deze producten te bepalen.

De proef wordt uitgevoerd zoals beschreven in Sectie 37.4 in deel III van de UN Recommendations on het Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria (voorbeeld in foto).

Voor deze test beschikt het BIL over de nodige ISO 17025-accreditatie zoals voorgeschreven in de Europese Richtlijn.

Gerelateerde normen

  • Sectie 37.4 in deel III van de UN Recommendations on het Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

  • CLP richtlijn
  • Corrosieproef voor CLP-richtlijn