Elektrochemische proeven

Met elektrochemische testen kan op een snelle manier informatie verkregen worden over de corrosieweerstand van een metaal.

Bijvoorbeeld voor roestvast staal kan de putcorrosieweerstand bepaald worden. Ook de snelheid van uniforme corrosie kan ingeschat worden.

Elektrochemische testen worden ook gebruikt om galvanische corrosie in te schatten.