Onderzoeksprojecten


 • MECHJOIN: Mechanisch verbinden van lichtgewicht materialen

  De focus in dit onderzoek ligt op de toepassing van twee van de meest belangrijke mechanische en dus “koude” verbindingstechnieken (clinchen en zelf-ponsend rivetteren) voor deze hoogsterkte lichtgewicht materialen.

  Startdatum: 01-01-2015
  Einddatum: 31-12-2016
 • METALMORPHOSIS: Elektromagnetisch puls technologie voor hybride metaal-composiet componenten in de automobiel industrie

  De nood aan nieuwe hybride metaal-composiet componenten voor de automobiel industrie brengt grote uitdagingen met zich mee betreffende verbindingen tussen verschillende materiaaltypes. Dit is de drijfveer achter het MetalMorphosis onderzoeksproject, dat 2,5 jaar gelopen heeft aan het Belgisch Instituut voor Lastechniek, in samenwerking met acht Europese partners.

  Startdatum: 01-09-2013
  Einddatum: 28-02-2016
 • MICROSOUD: Microlas-platform in Wallonië

  Het project MICROSOUD heeft als doel de investering in hoogtechnologische apparatuur en in complementaire infrastructuur ter ondersteuning van de realisatie van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten te ondersteunen.

  Startdatum: 01-07-2008
  Einddatum: 01-07-2013
 • MULTICORR: Galvanische Corrosie bij Multimateriaalverbindingen

  Reeds geconfronteerd met galvanische corrosie?

  Als twee verschillende materialen met elkaar in contact zijn, zal het minst edele materiaal versneld aangetast worden in een agressieve omgeving. Dit fenomeen heet galvanische corrosie. In onderstaande figuur ziet men bijvoorbeeld een versnelde aantasting van het aluminium dat verbonden is met het koper.

  Startdatum: 01-05-2019
  Einddatum: 30-04-2022
 • OPTIBRI: OPTimal use of High Strength Steel grades within BRIdges

  In het kader van het Europees RFCS onderzoeksproject “OPTIBRI” (Optimal use of high strength steel grades within bridges) wordt onderzoek uitgevoerd naar de inzet van hoogsterkte staal voor snelwegbruggen, ontworpen via de ontwerpcode ‘Eurocode III’. De beperkingen van hoog sterkte staal situeren zich in voornamelijk in de knikgevoeligheid van dunne platen en de vermoeiingsweerstand van kritische lasdetails. Er werd gekozen voor bruggen met een overspanning van 80 meter. De vermoeiingslevensduur van deze bruggen wordt sterk beperkt door gelaste verstijvers.

  Startdatum: 01-07-2014
  Einddatum: 01-07-2017
 • Prenormatief onderzoek: WAAMMEC : Wire Arc Additive Manufacturing: Lasbaarheid en mechanische eigenschappen van structurele componenten

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek en UGent zullen een prenormatief project opstarten over Wire Arc Additive Manufacturing. In dit project zal data gegenereerd worden over kwaliteitseisen, parameterinstellingen, mechanische eigenschappen (statisch alsook vermoeiing), geometrische kenmerken aanbevelingen voor beproevingen voor WAAM geprinte stukken. Dit zal dienen als input voor de EN of ISO normeringen.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 01-05-2022
 • PULSCRIMP: Investigations on magnetic pulse crimping of tubular overlap joints with and without filler material

  Elektromagnetisch puls lassen en krimpen zijn innovatieve automatische verbindingstechnieken die gebaseerd zijn op het gebruik van elektromagnetische krachten.

  Startdatum: 01-07-2010
  Einddatum: 30-06-2012
 • Real-time kwaliteitscontrole voor lasprocessen

  Het Belgisch Instituut voor Lastechniek zal een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

  Startdatum: 01-01-2020
  Einddatum: 01-01-2020
 • SOUDIMMA: Elektromagnetisch puls lassen

  Het onderzoekscentrum van het BIL heeft deze zeer innovatie lastechniek onderzocht en de potentiële voordelen ervan aangetoond voor de industrie. Dit procedé laat immers toe een hele range van materialen te verbinden op een snellere, foutloze en dus een meer kostengunstige manier.

  Startdatum: 01-07-2009
  Einddatum: 30-06-2011
 • SOUNDWELD: Kwaliteitscontrole van lassen door akoestische emissie

  Akoestische emissie is een NDO techniek, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de geluiden dat door een materiaal of proces worden geproduceerd. Om de mogelijkheden van deze techniek in kaart te brengen heeft het BIL een onderzoeksproject opgestart. Het doel is het evalueren van deze techniek voor verschillende lasprocessen. Daarnaast zullen er industriële cases ontwikkeld worden om het potentieel van de techniek aan te tonen.

  Startdatum: 01-03-2018
  Einddatum: 01-03-2020