Onderzoeksprojecten


 • FlowCurve: Optimaliseren van mechanische verbindingen van multi-materialen

  Het selecteren, simuleren en optimaliseren van mechanische verbindingen in een multi-materiaal context stelt hoge eisen aan de huidige materiaalbeproevingen. Vooralsnog bestaan er geen richtlijnen mbt materiaalkarakterisatie ter ondersteuning van het ontwerp van mechanische verbindingen voor het realiseren van hybride componenten. Dit project heeft o.a. als doel om dit te standaardiseren. Er zal bepaald worden welke materiaaltesten moeten uitgevoerd worden voor de karakterisatie van mechanische verbindingen van ongelijksoortige materialen. Hierbij zal er onderzocht worden hoe de bestaande beproevingsmethoden aangepast moeten worden aan de nieuwe noden.

  Startdatum: 01-03-2018
  Einddatum: 29-02-2020
 • FRIEX : Nieuwe wrijvingslasmethode voor het automatisch lassen van pijpleidingen

  Het FRIEX project heeft tot doel een nieuwe variant van het wrijvingslasproces te ontwikkelen voor het volledig automatisch lassen van pijpleidingen. Vermits pijpstukken tot 18 meter lang kunnen zijn en dus om praktische redenen niet gelast kunnen worden met het conventionele wrijvingslasproces, werd een nieuwe variant ontwikkeld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de firma Denys NV, en verloopt in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek en het Labo Soete van de universiteit Gent en met steun van het Vlaamse gewest (VLAIO / IWT).  

 • Geavanceerde metalen onderdelen door optimale combinatie van additive manufacturing en lastechnieken

  Het BIL en VIVES Hogeschool hebben een onderzoeksproject opgestart over de lasbaarheid van additief vervaardigde en conventionele componenten.

  Hierbij zullen volgende thema's aan bod komen : 
  - Op welke manieren kunnen we metaalgeprinte onderdelen verbinden aan conventioneel vervaardigde stukken?
  - Richtlijnen voor de optimale combinatie van conventionele technieken en A.M. technieken.
  - Wat zijn de gevolgen van het toegepaste lasproces/verbinding voor de (mechanische) eigenschappen van de onderdelen en voor de verbinding zelf?

  Startdatum: 01-01-2021
  Einddatum: 31-12-2022
 • HYBRISONIC: Ultrasonic supported processing of hybrid materials

  Metaal-composiet sandwichpanelen bestaan uit twee dunne, massieve metalen platen waartussen onder hoge druk een kunststof (bv. polyetheen) is verlijmd. De metaalplaten vormen daardoor samen met het kunststof een soort sandwich, waardoor ze ook wel metaal sandwichplaten worden genoemd. Verschillende soorten metalen worden hiervoor gebruikt; voornamelijk aluminium, maar ook roestvast staal, gelakt staal, messing, titaan enz.

  Het oppervlak van aluminium sandwichplaten is uitermate vlak, corrosievrij en heeft een lage uitzettingscoëfficiënt. De stevige aluminium sandwichplaten combineren deze eigenschappen met een uitstekende bedrukbaarheid met inkt. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor stijlvolle toepassingen zoals reclamezuilen, standenbouw, reclameborden en displays.

  Startdatum: 01-04-2019
  Einddatum: 01-04-2021
 • HYLAS : Hybride laserlassen van staal

  De zeer innovatieve hybride laserlastechniek (HLW) werd toegepast en geoptimaliseerd op 11 verschillende staalsoorten: 3 C-Mn stalen, 4 hogesterktestalen en 4 roestvaste stalen. Een dikterange van 1,4 tot 12 mm werd hierbij bestreken. De aandacht ging vooral uit naar de toegevoegde waarde die HLW kan bieden ten aanzien van het klassiek laserlassen. 

  Startdatum: 01-01-2006
  Einddatum: 01-01-2008
 • INNOJOIN: Verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm

  Het INNOJOIN project geeft inzicht in nieuwe moderne verbindingstechnologieën voor het verbinden van ongelijksoortige materialen in plaatvorm en stelt bedrijven in staat om de geschikte verbindingstechnologie voor hun product te identificeren. Tijdens het project werden ook een aantal representatieve cases uitgewerkt, op basis van de inbreng van de deelnemende bedrijven.

  Startdatum: 01-03-2014
  Einddatum: 30-06-2016
 • INNOLAS: Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten

  Tijdens het Innolas-project werden met diverse innovatieve varianten van het MAG-proces lasproeven uitgevoerd. Enkele innovatieve booglasprocessen hebben herhaaldelijk en in meerdere situaties hun meerwaarde bewezen. Dit is later ook tot uiting gekomen wanneer deze processen werden toegepast op producten van de deelnemende bedrijven.

  Startdatum: 01-04-2007
  Einddatum: 31-03-2009
 • Join'EM: Verbinden van koper en aluminium via elektromagnetische velden

  Het JOIN’EM project geeft een antwoord op de toenemende vraag van bedrijven om ongelijksoortige materialen te verbinden.
  Door het kwalitatief lassen van koper en aluminium via elektromagnetische velden, zal het project zorgen voor een toename van de performantie en efficiëntie, wat voordelen zal opleveren voor het milieu voor de Europese industrie.

  Startdatum: 01-09-2015
  Einddatum: 31-08-2018
 • LightBEE : Development of Lightweight Battery Carriers for EV Energy Units

  Het doel van het onderzoeksproject "LightBEE" is de ontwikkeling van een reeks nieuwe batterijcomponenten voor de transportindustrie met een hoge toegevoegde waarde, gebruikmakend van innovatieve verbindingstechnologieën. Daarom zal systematische en betrouwbare kennis worden gegenereerd over de toepasbaarheid van veelbelovende nieuwe verbindingsprocessen voor de fabricage van batterijmodules, dragers en subcomponenten. De geoptimaliseerde batterijcomponenten moeten lichter zijn, betere veiligheidseigenschappen hebben en goedkoper en milieuvriendelijker worden geproduceerd.

  Startdatum: 01-05-2020
  Einddatum: 30-11-2022
 • MAGPULS : Innovatieve elektromagnetische hoge-snelheids-las- en vervormingstechnieken

  Hoge-snelheidsvervormings- en lastechnieken (ook bekend onder de benamingen magnetisch puls vervormen, opkrimpen en lassen) zijn nieuwe, zeer innovatieve doch vrijwel ongekende technieken. Al deze procédés zijn gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe, namelijk het gebruik van elektromagnetische krachten om werkstukken te vervormen, op te krimpen of te lassen. Door deel te nemen aan het project MAGPULS hebben de bedrijven de elektromagnetische las- en vervormingstechnieken leren kennen in al hun facetten en een technisch en economisch verantwoorde beslissing kunnen nemen over de implementatie ervan in hun productie.

  Startdatum: 01-01-2008
  Einddatum: 31-12-2009