Real-time kwaliteitscontrole voor lasprocessen

Laatst gewijzigd: 
15-06-2021

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek zal een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

Context

In gemechaniseerde toepassingen wordt lassen uitgevoerd met behulp van vooraf ingestelde lasparameters om een herhaalbare laskwaliteit te verkrijgen. Fabricagetoleranties van voorafgaande bewerkingen zoals het snijden van profielen of lasnaadvoorbereidingen, variaties van de chemische samenstelling van het materiaal en de nauwkeurigheid van de assemblage, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van de gelaste stukken.

Meetsystemen

In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht om de vorm van het lasbad te meten. Het lasbad geeft belangrijke informatie over de kwaliteit van de las. Verschillende soorten optische sensoren zijn toegepast om real-time bewaking van de lasparameters uit te voeren, zoals de booglengte of de grootte van het lasbad.

Er is bijvoorbeeld een sterke correlatie tussen de breedte van het lasbad en de penetratie bij het TIG-lassen. De breedte, het volume en de positie van het lasbad ten opzichte van de verbinding zijn ook belangrijk om het oppervlakteprofiel van de las te bepalen en de waarschijnlijkheid in te schatten van de aanwezigheid van onvolkomenheden, zoals bindingsfouten.  

Beelden met hoge kwaliteit van het lasbad zijn essentieel om afwijkingen van de laskwaliteit te detecteren en de noodzakelijke aanpassingen van de lasparameters door te voeren, om de laskwaliteit te handhaven.

Voordelen

  • real-time visualisatie van het proces, monitoring en kwaliteitsborging,
  • inline, real-time parameter aanpassing,
  • snelle foutdetectie vermindert het aantal destructieve testen en schroot,
  • data, afbeeldingen of video's kunnen worden opgeslagen voor kwaliteitsdocumentatie.

 

Doel van het project

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek zal een onderzoeksproject opstarten om de haalbaarheid te onderzoeken van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

Er zal een nieuw algoritme ontwikkeld worden om de metingen te correleren met de laskwaliteit.

 

De belangrijkste onderzoeksuitdagingen zijn:

  • ontwikkelen van een zeer snel geïntegreerd meetsysteem voor real-time kwaliteitscontrole van booglassen, met de flexibiliteit om lokale (lasbad) en globale (volledige las / product) bewaking uit te voeren,
  • uitvoeren van hoge-snelheidsmetingen die de dynamiek van het lasbad vastleggen,
  • ontwikkelen van voorspellende modellen om de metingen te correleren aan fysieke defecten,
  • uitwerken van strategieën voor kwaliteitscontrole, die de kwaliteit van het product garanderen.

Indien u interesse heeft in dit onderwerp, kan u contact opnemen via het onderstaande formulier.

Neem deel