AUTOLAS: Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd/gerobotiseerd lassen

Laatst gewijzigd: 
03-05-2019

Je zou graag je lasafdeling (gedeeltelijk) automatiseren/robotiseren maar je twijfelt …
Je lasafdelig is al geautomatiseerd maar je wil dit verder optimaliseren (voor bv. kleinere series) ….

De mogelijkheden voor geautomatiseerd lassen van “kleinere” reeksen (> 200 à 300 stuks) groeien permanent – net zoals de mogelijkheden die de moderne robotica biedt. Veel bedrijven passen deze evolutie reeds zinvol toe, maar desondanks het potentieel is het niet altijd vanzelfsprekend omwille van volgende redenen:

 • Er ontbreekt een overzicht mbt alle aspecten die komen kijken bij het automatiseren van het lasproces (robot, randapparatuur, lasmallen, werkvoorbereiding, toleranties, programmatietijd, lastijd-montagetijd, .... ). Vaak ligt de focus op de ultieme mogelijkheden van de robot waardoor praktische drempels veelal verborgen blijven en pas bij opstart opduiken. Praktijkvoorbeelden en richtlijnen (tips and tricks) zijn nodig ter ondersteuning van de KMO’s die hun lasproces willen transformeren.
 • Onvoldoende zicht op in de praktijk haalbare toepassingen voor het automatiseren van het lasproces vanuit recente technologische ontwikkelingen. Bedrijven hebben moeite om de evoluties op te volgen en het potentieel van deze evoluties in te schatten voor hun specifieke uitdagingen/situatie.
 • De KMO’s hebben moeilijkheden bij het realistisch inschatten van de terugverdientijd  (ROI = Return On Investment). Verhalen van bedrijven die jaren worstelen om te komen tot een rendabele implementatie, weerhouden anderen van het opstarten met robotlassen. Er zijn echter goede praktijkvoorbeelden van succesvolle implementatietrajecten maar deze zijn onvoldoende gekend.   

Omwille van bovenstaande redenen hebben Agoria, Sirris en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) de handen in elkaar geslagen met het goedgekeurd project AUTOLAS “Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd/ gerobotiseerd lassen”  omdat er in Belgie geen echt kenniscentrum is die bedrijven op een onafhankelijke manier kan bijstaan en begeleiden in het (las)automatisatieproces.

Doel van het project

1. Hands-on workshops:

 • de doelgroep zelf te laten experimenteren met de beschikbare technologieën om alzo te uit de eerste hand te ervaren wat een technologie zou kunnen brengen voor hun specifieke situatie.
 • Bepaalde thema’s uit te diepen, een eerste praktijkervaring te geven
 • matchmaking te faciliteren tussen zowel bedrijven onderling als met derde partijen die verdere ondersteuning kunnen bieden

2. Bedrijven individueel begeleiden naar implementatie (maximum 2 mandagen):

 • de laatste openstaande vragen te beantwoorden en de resterende drempels voor het implementeren van de beschikbare automatiseringstechnologieën weg te werken.
 • Optimaliseren van bestaande lasautomatisatie process
 • Typische taken zijn ondermeer het opstellen van een actieplan met prioriteiten, het inschatten van de verschillende mogelijke scenario’s (business case) en de mogelijke partners om het vooropgezette plan tot een goed einde te brengen.
 • In het geval er geen kant-en-klare automatiseringsoplossing beschikbaar is, kan er doorverwezen worden naar de juiste kennispartner die in dat geval samen met het bedrijf in kwestie een haalbaarheidsstudie kan definiëren

Projectomschrijving

Wist je dat de belangrijkste redenen waarom een KMO geen robots gebruikt de volgende zijn:

Reden  % ondervraagde KMO’s
Te kleine series 60%
Geen proces die leent tot automatisatie 61%
Robots zijn te duur 37%
Geen operator voor het bedienen robot 27%
Robots zijn te zwaar en niet flexible genoeg 23%
Programmatie te tijdrovend 20%

 

Echter zijn er de laatste jaren een nieuwe generatie lasrobots ontwikkeld voor kleinere reeksen waardoor bovenstaande redenen steeds verminderen: eenvoudiger integreerbaar in een lascel, programmatie gebeurt off-line via de 3D CAD files, beperktere kostprijs (vanaf 100.000€) wat de drempel aanzienlijk verlaagd heeft en dus worden kleinere series wel mogelijk. Een ander aangehaald punt is de (lastechnische) opleiding tot lasprogrammeur waardoor de programmatie-efficientie beduidend stijgt. Ook deze topic kan binnen het kader van het project bekeken worden.

Interesse ?

 • Contacteer Wim Verlinde

Meer info