Real-time kwaliteitscontrole van lasprocessen

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek onderzoekt de haalbaarheid van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.

Context

In gemechaniseerde toepassingen wordt lassen uitgevoerd met behulp van vooraf ingestelde lasparameters om een herhaalbare laskwaliteit te verkrijgen. Fabricagetoleranties van voorafgaande bewerkingen zoals het snijden van profielen of lasnaadvoorbereidingen, variaties van de chemische samenstelling van het materiaal en de nauwkeurigheid van de assemblage, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van de gelaste stukken.

Voordelen

  • real-time visualisatie van het proces, monitoring en kwaliteitsborging,
  • inline, real-time parameter aanpassing,
  • snelle foutdetectie vermindert het aantal destructieve testen en schroot,
  • data, afbeeldingen of video's kunnen worden opgeslagen voor kwaliteitsdocumentatie.

Doel van het onderzoek

  • Onderzoek van de haalbaarheid van kwaliteitscontrole van lasverbindingen met behulp van systemen voor inline, real-time detectie van lasfouten tijdens het lassen.
  • Ontwikkelen van algoritmes de metingen te correleren met de laskwaliteit.

Onderzoeksuitdagingen 

De belangrijkste onderzoeksuitdagingen zijn:

  • ontwikkelen van een zeer snel geïntegreerd meetsysteem voor real-time kwaliteitscontrole van booglassen, met de flexibiliteit om lokale (lasbad) en globale (volledige las / product) bewaking uit te voeren,
  • uitvoeren van hoge-snelheidsmetingen die de dynamiek van het lasbad vastleggen,
  • ontwikkelen van voorspellende modellen om de metingen te correleren aan fysieke defecten,
  • uitwerken van strategieën voor kwaliteitscontrole, die de kwaliteit van het product garanderen.

Onderzoeksprojecten