Onderzoek naar lasprocessen

Aanpak van lasuitdagingen voor tal van toepassingen

Hebt u als doelstelling de lasproductiviteit te verhogen zonder de milieuvriendelijkheid, gezondheid en veiligheid uit het oog te verliezen? Twijfelt u welke verbindingstechnologie het meest geschikt is voor uw toepassing? Hebt u te maken met ongelijksoortige materiaalverbindingen? Blijf niet zitten met uw vragen, contacteer onze experts voor objectief en gepersonaliseerd advies!

Advies, opleiding en toegankelijkheid

Dankzij onze doorgedreven onderzoekservaring zijn wij het ideale aanspreekpunt voor advies over alle verbindingstechnologieën. Hierin kaderen zowel praktische ervaringsuitwisseling als theoretische opleidingsactiviteiten. Ons uitgebreid partnernetwerk garandeert ons daarenboven toegang naar ruimere technologiekennis en de mogelijkheid testen uit te voeren op alle courante en nieuwe verbindingstechnologieën.

Toekomstgericht

De BIL experts denken voortdurend toekomstgericht. Het opvolgen van veelbelovende nieuwe verbindingstechnologieën in combinatie met onze onderzoeksprojecten ondersteunen onze ambitie onze kennis en competenties uit te breiden. Zo kan u blijven rekenen op passend advies, nu en in de toekomst.