Jaarverslag BIL 2019

Jaarverslag BIL 2019

Het voelt vreemd om terug te kijken naar 2019, vanuit een wereld die er sinds maart 2020 heel anders uitziet. De impact van de Covid-19 crisis is ook bij het BIL merkbaar, met de grootste wijzigingen voor de activiteiten van workshops en opleidigen, naast de impact door de (gedeeltelijke) sluitingen van veel van de leden en klanten. Er wordt getracht om, met allereerst oog voor de veiligheid van werknemers en klanten, de activiteiten verder te zetten waar mogelijk, waarbij wel een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van zowel het eigen personeel als de klanten.

Maar toch is dit een jaarverslag over het jaar 2019, wat er allereerst anders uitziet dan andere jaren – aangezien getracht is om vanuit het jaarverslag zoveel mogelijk de link te maken naar de vernieuwde website. Deze website is begin 2019 in gebruik genomen en heeft, naast de rol voor externe communicatie, ook een hele vooruitgang teweeg gebracht wat betreft digitalisering van de klantencontacten.

  • In november was er het BIL-NIL Lassymposium in Antwerpen, waarbij we erin geslaagd zijn om dit beter in samenspraak met de lasbeurs Welding Week te organiseren. Dit heeft geleid tot een programma over 3 dagen waarbij het symposium ’s ochtends, en het beursbezoek ’s middags gecombineerd kon worden. Het Scientific Committee had op basis van 3 thema’s voor elke dag interessante en zeer gevarieerde programma’s kunnen opstellen, en deze formule heeft dan ook geleid tot een groot aantal tevreden deelnemers.
  • Het BIL heeft eveneens weer heel wat nieuwe onderzoeksprojecten gestart, waaronder twee die specifiek gerelateerd zijn aan de productie van elektrische voertuigen. Op het gebied van corrosie is er een nieuw onderzoeksproject gestart met de focus op de problematiek van galvanische corrosie, waarbij in een gebruikersgroep met bedrijven vanuit verschillende sectoren gekeken wordt naar mogelijke nieuwe oplossingen. Ook het verbinden van nieuwe (hybride) materialen blijft een uitdaging, en hier is een nieuw project gestart dat zoekt naar mogelijkheden voor metaal-composiet sandwichmaterialen.
  • De variëteit in industriële opdrachten is weerom bevestigd, met meer dan 500 individuele opdrachten, gaande van korte analyses, tot meer diepgaande haalbaarheidsstudies of schade-analyses. Naast de focus voor automatisatie in de onderzoeksprojecten en de workshops, is ook de eerste IIW opleiding voor lasrobotoperator georganiseerd, in samenwerking met de VDAB. De opleidingen voor lascoordinator (op de verschillende niveaus) blijven zeer gevraagd vanuit de bedrijven; daarnaast worden er ook meer aangepaste bedrijfsspecifieke modules georganiseerd.

Het jaar 2020 wordt voor velen een moeilijk jaar; het BIL zal zich zoals steeds zo flexibel mogelijk opstellen, om haar klanten en leden de juiste technische input te kunnen blijven garanderen.

- Steven Goedseels, Voorzitter BIL -