ARCLASER: Hybride laserlassen

Laatst gewijzigd: 
04-01-2018

CEWAC (het Waals onderzoekscentrum voor assemblage en materiaalcontrole) en het BIL hebben tussen juli 2009 en december 2011 een collectief onderzoeksproject uitgevoerd: ARCLASER. Dit project, gefinancierd door de Waalse regio, bestond uit het bestuderen van de hybride laserlastechniek. Het project eeft tot doel om in bedrijven de invoering en ontwikkeling van de moderne lastechniek van het hybride laserlassen toegepast op diverse metalen te stimuleren.

Vanuit de industrie wordt een stijgende vraag naar het gebruik van innovatieve geautomatiseerde verbindingsprocessen opgetekend, omwille van stijgende kwaliteitseisen, verhoging van de productiviteit en de noodzaak tot het drukken van de productiekost.

In dat opzicht wint het laserlassen aan belang in de moderne industrie, zoals bijvoorbeeld in de sector automotive, die een voortrekkersrol speelt wat betreft toepassing van dit proces in productie. Sinds kort zijn aangepaste laserlasprocessen beschikbaar. Het gaat hier over zogenaamde "hybride" laserlasprocessen, waarbij de technologie van het laserlassen met deze van het conventionele booglassen, MIG/MAG bijvoorbeeld (wat ook het meest in de realiteit wordt toegepast), wordt gecombineerd. Dit wordt getoond in onderstaande figuur.

 

ARCLASER

Het project "ARCLASER" heeft tot doel om in bedrijven de invoering en ontwikkeling van de moderne lastechniek van het hybride laserlassen (Hybrid Laser Welding – HLW) toegepast op diverse metalen te stimuleren.

In feite slaagt men erin, door toepassing van HLW, de voordelen van de individuele lasprocessen (te weten laserlassen en booglassen) te combineren terwijl de respectievelijke nadelen worden onderdrukt: HLW laat toe om te lassen met hoge lassnelheid (> 1 m/min), een diepe inbranding en een lage warmte-inbreng (smalle warmte-beïnvloede zone). Tegelijkertijd wordt op een gecontroleerde manier metaal toegevoegd aan het smeltbad, wat minder strenge eisen stelt aan de lasnaadvoorbereiding (wat dus tijd en kosten spaart), en ook toelaat om de chemische samenstelling van het neergesmolten metaal te beïnvloeden. Deze manier van werken resulteert in een hogere proceszekerheid, en aldus in een vermindering van de kwaliteitskosten.

Doel van het project

De onderzoekscentra CEWAC en BIL bestuderen deze zeer innovatieve lastechniek, en met als doel het aantonen van de potentiële voordelen voor de industrie. Het hoofddoel van dit project is Waalse bedrijven toegang te bieden tot deze innovatieve technologie. Hiertoe wordt het potentieel ervan aangetoond op hun huidige of toekomstige producten, door de realisatie van demonstratiestukken in uiteenlopende materialen (in hoofdzaak constructiestaal, roestvast staal, hogesterktestaal en aluminiumlegeringen). De deelnemende bedrijven kunnen zich op die manier een objectief beeld vormen, zowel technisch als economisch, wat betreft het gebruik van de hybride laserlastechnologie, de voordelen ervan en de parameters gerelateerd aan de productie. De klemtoon van het onderzoek wordt in hoofdzaak gelegd op de kwaliteit van de lasverbinding, de productiviteit en de robuustheid van het procédé.

Net zoals bij het conventionele laserlassen vertegenwoordigt het hybride laserlassen een aanzienlijke investeringskost voor een bedrijf, en des te meer voor een KMO. Deze kost dient natuurlijk gerechtvaardigd te worden door een technologische en economische vergelijking met de huidig gebruikte of nog te ontwikkelen verbindingstechnieken binnen de betrokken bedrijven.

De partners genereren hierover door eigen onderzoek objectieve informatie. Kennisverspreiding en valorisatie van de hoogtechnologische expertise verkregen door de onderzoekscentra in dit project worden verzekerd door de respectievelijke teams aan technologische adviseurs.

 

Het doel van ARCLASER is dus om informatie over HLW, toegepast op diverse metalen gebruikt in productie van de betrokken bedrijven, te verkrijgen, zowel op kwalitatief (laskwaliteit, laskarakterisatie) als op kwantitatief (productiviteit, productiekost) vlak, door middel van de studie van demonstratiestukken.

Op deze manier zullen de resultaten van dit project en de verworven kennis aanzetten tot de introductie en verdere ontwikkeling van het hybride laserlassen in Waalse bedrijven.

Projectomschrijving

Hieronder worden enkele metallografische doorsnedes getoond van verbindingen gerealiseerd met HLW tijdens vroegere projecten geleid door het BIL.

4 mm 6082-T6 aluminiumlegering
Gelast met HLW aan 2,4 m/min

1,6 mm DP600 staal gelast met HLW aan 4 m/min met 0,6 mm open stand

12 mm AISI 321 roestvast staal
Gelast met HLW in één enkele laspas aan 2 m/min

 

Intersse ?  

Bedrijven die interesse vertonen in deze technieken of die de toepasbaarheid voor een mogelijke toepassing wensen te besturen, kunnen volledig vrijblijvend contact opnemen met:

ir. Fleur Maas
Onderzoekscentrum van het BIL
E-mail : Fleur Maas
Tel. : +32 (0)9 292 14 02