Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieubeleid

De directie van het BIL is overtuigd van het belang van kwaliteit en stelt klantentevredenheid centraal in haar werking. Bij het realiseren van haar producten (opdrachten en projecten) wordt daarom continu de klantwens voor ogen gehouden, met inachtname van de klanteisen, maar in nauw contact met de klant tijdens de uitvoering.

Er wordt gestreefd naar een veilige, mens- en milieuvriendelijke uitvoering van opdrachten en projecten door:

  • creëeren en handhaven van een goed arbeidsomstandigheden- en milieubeleid;
  • voorkomen van persoonlijk letsel;
  • voorkomen van materiële en milieuschade.

De directie zal ervoor zorgen dat wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving in verband met zijn activiteiten.

Het ISO 9001 kwaliteitsbeheerssysteem wordt gezien door de directie als een noodzakelijk en doeltreffend middel om de beoogde kwaliteit te verwezenlijken.

Continue verbetering

Op het vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu verbinden wij ons ertoe om het principe van continue verbetering van onze systemen toe te passen, en het aanpassen van de daaraan gekoppelde jaarlijkse kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen.

Een uitstekende kwaliteit van de producten van het BIL aan haar klanten is het resultaat van een collectieve inspanning. Actief meedenken aan de ontwikkeling van nieuwe werkmethodes, die de kwaliteit ten goede komen of een voordeel kunnen zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers wordt op prijs gesteld.