Retrofit vermoeiingsmachine

Begin 2016 werd een nieuw besturingssysteem geïnstalleerd op de INSTRON vermoeiingsmachine met een dynamische belastingcapaciteit van 250kN en werd de oude hydraulische groep vervangen. Hiernaast werd ook de opstelling voor beproeving in een klimaatkast bij cryogene temperatuur geoptimaliseerd. Deze investeringen en maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat de efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid zijn verbeterd.

De machine wordt onder andere ingezet voor het vermoeien en beproeven van CTOD proefstaven. In onderstaande figuur staat de klimaatkast opgesteld voor het beproeven van 9%Ni staal bij -165°C. De proefstaven worden hierbij gekoeld door de verneveling van vloeibare stikstof.