Ontwikkelingen in onderzoek naar nieuw wrijvingslasprocédé (FRIEX)

Afgelopen jaar werd de eerder ontwikkelde lasmethode voor het automatisch lassen van pijpleidingen (FRIEX) verder onderzocht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de firma Denys en verloopt in samenwerking met het Belgisch Instituut
voor Lastechniek, het Labo Soete van de Universiteit Gent, Cenaero en met steun van het Vlaamse gewest (IWT). Het project heeft tot doel een nieuwe variant van het wrijvingslasproces te ontwikkelen voor het volledig automatisch lassen van pijpleidingen.

AUTOMATISCH LASSEN VAN PIJPLEIDINGEN

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel