Nieuw toestel voor de registratie van lasparameters

Vandaag de dag stellen we vast dat in tal van sectoren de lat voor de beheersing van de laskwaliteit steeds hoger gelegd wordt. E.e.a. heeft natuurlijk te maken dat men in elke sector een kwaliteitsvol eindproduct wil afleveren. Als er aan het eindproduct gelast wordt, vormt het lassen een factor die onder controle moet gehouden worden. Lassen wordt door ISO 9001 beschouwd als een “speciaal proces” omdat de kwaliteit van een
las niet alleen door niet destructieve beproeving kan aangetoond worden. In vele gevallen dringt het invoeren van een laskwaliteitssysteem conform ISO 3834 zich op. ISO 3834 stelt dat het registreren en vastleggen van de lasparameters noodzakelijk is om de laskwaliteit onder controle te houden.

Het BIL beschikt reeds geruime tijd over apparatuur die de lasparameters nauwkeurig kan registreren. Zoals in elke sector, staat ook in de laswereld de tijd niet stil. De lasbronnen zijn in het laatste decennia zeer sterk geëvolueerd. De elektronische sturingen die in de laatste generatie van lasbronnen ingebouwd worden, laten toe om razendsnel de lasstroom en -spanning te regelen. Deze evolutie betekent echter ook dat de toestellen die gebruikt worden voor het opmeten van de lasparameters ook in staat moeten zijn om deze snelle variaties in spanning en stroom op te meten. Aangezien ons huidig toestel reeds 10 jaar oud was, drong een vervanging zich op.

Eind 2016 werd een nieuw toestel aangekocht, dat in staat is om de lasparameters van de laatste generatie lasbronnen nauwkeurig op te meten. Het nieuwe toestel is tevens in staat om het verloop van de spanning en stroom in functie van de tijd weer te geven.