Opleiding IRW (robotopleiding)

LAStechnische robotopleiding met internationaal diploma.

Robots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit de metaalindustrie en ook in tal van andere industrietakken banen ze zich een weg.

Uit gesprekken met de industrie blijkt dat er nood is aan een gedegen opleiding tot 'robotlasser' of personeel met een grondige kennis om een lasrobot succesvol in het bedrijf te implementeren.

Hierbij wordt een modulaire aanpak toegepast. Eerst wordt de opleiding voor het basisniveau "B" ingericht en nadien, bij voldoende interesse, de vervolgopleiding voor het uitgebreide niveau "C".

Doelpubliek van deze opleiding

• Operatoren van industriële lasrobotcellen
• Medewerkers die zelfstandig een lasrobot/cobot wensen te bedienen met de nadruk op lastechnische aspecten
• Medewerkers die instaan voor de lasprogrammatie en hun programmatietijd drastisch wensen te verkorten
• Medewerkers die instaan voor de kwaliteitsborging bij het robotlassen
• Medewerkers die instaan voor de optimalisatie van hun geautomatiseerde lasafdeling
• Medewerkers van bedrijven die overwegen om te starten met het automatiseren van hun laswerk
• Lascoördinatoren die hun kennis en competentie willen vergroten in robotlassen
• Lassers die affiniteit hebben met automatisering en een volgende stap willen nemen in hun loopbaan

 

Inhoud

PDF icon INHOUD

 

Wie volgt wat ?

PDF icon WIE VOLGT WAT

 

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaat-cursisten die deelnemen aan de examens moeten bij inschrijving volgende attesten, gevalideerd door de werkgever, ter goedkeuring voorleggen aan de Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL)

Niveau B : voldoende kennis of opleiding in de metaalsector

Niveau C : 

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + diploma 7de jaar + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 2  jaar lastechnische praktijkervaring

                of

Diploma Beroeps Secundair Onderwijs + praktische ervaring in 2 lasprocessen + 3 jaar lastechnische praktijkervaring

De toelatingsvoorwaarden zijn minimumvoorwaarden: In geval van minder vooropleiding en/of praktische ervaring, zal de cursist waarschijnlijk extra inspanning, inzet en motivatie moeten tonen om het beoogde nieuveau te kunnen behalen.

 

Een volgende sessie wordt ingepland vanaf januari 2023 : details volgen