Weldingtool: Lasserkwalificatie

Logo lasser kwalificatie tool

Voor het opstellen van een lassercertificaat met behulp van de tool dient de gebruiker drie stappen te doorlopen, waarbij het niet vereist is om doorheen de norm te bladeren. Lasserkwalificatie volgens de EN ISO 9606-1 wordt voortaan kinderspel!

Stap 1: invoer lasser en proefstukgegevens

Voor elk van de in te geven items is in de meegeleverde handleiding een duidelijke uitleg voorzien, zodat ook personen met minder lastechnische kennis in staat zijn de vereiste gegevens correct in te voeren. Na het invoeren van de lasser- en proefstukgegevens, wordt automatisch het geldigheidsgebied gegenereerd, waardoor het mogelijk is om na te gaan of je certificaat voldoet voor het uit te voeren laswerk.

Ingeven van de lasproefgegevens

Stap 2: lassen en beproeven van het proefstuk 

Nadat het proefstuk gelast werd, moet het met succes een aantal proeven doorstaan. De mogelijke noodzakelijke beproevingscombinaties worden door de tool aangegeven. Voor wat de visuele keuring van de las betreft, helpt de tool bij het beoordelen of een onvolkomenheid al dan niet aanvaardbaar is. Door simpelweg de grootte of de aan- of afwezigheid van de onvolkomenheid op te geven, geeft de tool aan of dit al dan niet toegelaten is. Indien een breekproef uitgevoerd wordt, neemt de tool je opnieuw bij de hand voor wat het uitvoeren en beoordelen van het resultaat betreft. De inwendig vastgestelde onvolkomenheden kunnen op dezelfde wijze als bij de visuele keuring door de tool worden beoordeeld of ze al dan niet aanvaardbaar zijn.

Visuele inspectie controle volgens EN ISO 5817

Stap 3: aanmaken van het certificaat

Het genereren van het certificaat gebeurt automatisch en dient enkel te worden afgedrukt of opgeslagen als een pdf door de gebruiker. Na het generen van het certificaat zal de lascoördinator de kwalificatie van een lasser elke zes maand dienen te bevestigen. Hiermee wordt aangegeven dat de lasser gewerkt heeft binnen het geldigheidgebied van het certificaat, en wordt de geldigheid van het certificaat verlengd voor een nieuwe periode van zes maanden. De tool zal automatisch de datums op
het certificaat genereren, waarop deze bevestiging dient te gebeuren.

Voorbeeld van een gegenereerd lasser certificaat