Lasinspectie VT(w)-2

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Hierbij is visueel onderzoek van groot belang. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.

De opleiding Visueel Lasinspecteur VT(w)-2 geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de norm ISO 9712.

Doel van de opleiding

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk

Inhoud

Tijdens de opleiding zullen volgende aspecten aan bod komen:

 • Situering en fysische principes van visueel beoordelen
 • Overzicht NDO-technieken
 • Lasprocessen, materialen en lasfouten
 • Apparatuur voor visueel onderzoek
 • Uitvoering van visueel onderzoek
 • Controleren, documenteren en rapporteren
 • Veiligheid, gezondheid en certificeren

Organisatie

 • praktijkgerichte opleiding visueel lasonderzoek niveau 2 
  Voorwaarde: werkgeversverklaring van minimaal 4 maanden werkervaring
  Vanuit deze 5-daagse opleiding kan u bij ons het NIL-examen afleggen (of zelf inschrijven bij het BANT om aan hun examen deel te nemen)

De 2 extra praktijkdagen kunnen ook optioneel gevolgd worden door deelnemers die eerder de 3-daagse opleiding gevolgd hebben en die extra praktijkervaring wensen op te doen ter voorbereiding van het examen. 

 

Sessie januari 2023